فروخته شده

پازل هوش چین یک تکه

ویژگی ها :

 • موزش تطبیق پذیری به کودک
 • افزایش هماهنگی چشم و دست
 •  آموزش تشخيص تشابه و تفاوتها
 • آموزش لغت ها و مفهوم های جدید
 • یادگیری زبان انگلیسی
 • بهبود دقت و تمرکز کودک

فروخته شده

در انبار موجود نمی باشد

پازل هوش چین یک تکه

در بازی هوش چین یک تکه که مناسب کودکان نوپا می باشد تصاویر به صورت یک تکه بر روی 15 قطعه ی مجزا چاپ شده است که تصویر مشابه آن روی کارتهای تصویری درون صفحه ی پایه وجود دارد.با توجه به نوع کارت ، پاکت قطعات مربوطه را در اختیار کودک قرار می دهیم . کودک می بایست تصویر روی کارت را دیده و تفاوتهای کارتها را تشخیص دهد سپس قطعات مورد نظر را سرجای خود قرار دهد. این بازی دو زبانه ( انگلیسی – فارسی ) بوده و علاوه بر آشنایی با حیوانات ، میوه ها و اشیای اطراف و … نقش زبان آموزی نیز دارد.قبل از شروع بازی ابتدا قطعات را روی میز ریخته و از کودک بخواهید آنها را در 4 دسته تقسیم کنند تا با مفاهیم آنها آشنا شوند و سپس جاگذاری را انجام دهند. نام حیوانات، میوه ها و اشیا را با صدای بلند تکرار کنید و در مورد خصوصیات و ویژگیهای آنها با کودک صحبت کنید. بازی کردن یک فرصت عالی هست تا در کنار آموزش هم صحبتی با کودک داشته باشید.

محتویات :

 • 1 عدد صفحه پایه 
 • 2عدد کارت تصویری دو رو
 • 60 عدد قطعه تصویری

ویژگی ها :

 • موزش تطبیق پذیری به کودک
 • افزایش هماهنگی چشم و دست
 •  آموزش تشخيص تشابه و تفاوتها
 • آموزش لغت ها و مفهوم های جدید
 • یادگیری زبان انگلیسی
 • بهبود دقت و تمرکز کودک

پیشنهاد ما