بازی فکری ادابازی

ویژگی ها:

سبک بازی: بازی کارتی، بازی معمایی، بازی فکری
رده سنی: ۶ سال به بالا
تعداد بازیکن: ۲ تا ۶ نفر

148,000 تومان

Add to wishlist

بازی فکری ادابازی

.1در بازی ادابازی هر بازیکن یک سربند به سر خود ببندد و کارت همرنگ با آن را جلوی خود بگذارد. ژتون‌ها را نیز به تعداد مساوی تقسیم کنید. اکنون هر بازیکن یک کارت را به صورت تصادفی انتخاب کرده و بدون نگاه کردن به تصویر آن، روی سربند قرار دهد.

۲. به نوبت، هر بازیکن برای حدس زدن تصویر کارت سربندش تاس می‌اندازد.

عدد تاس مشخص می‌کند کدام بازیکن باید برای حدس زدن تصویر، ادابازی کند. با برگرداندن ساعت شنی زمان حدس زدن آغاز می‌شود.

اگر تاس عدد خود بازیکن را نشان داد یا بازیکنی برای آن عدد در بازی نبود، همه بازیکنان همزمان ادابازی می‌کنند تا بازیکن تصویر را حدس بزند.

۳.هر گونه حرکات نمایشی برای راهنمایی و رساندن منظور، آزاد است. ولی ادابازی باید بدون هیچ صدا یا ترسیم حرف یا کلمه‌ای باشد. بازیکن نیز آزاد است حدس‌های خود را بدون محدودیت بیان کند.

۴. اگر در مدت زمان ساعت شنی موفق به حدس زدن تصویر شدید، خودتان و بازیکنی که برایتان ادابازی را کرده است، هر کدام یک ژتون بگذارید. اگر همچنان زمان دارید، می‌توانید با کارت بعدی و ادابازی همان بازیکن قبلی، به حدس زدن ادامه دهید. در غیر این ‌صورت، کارت برای دور بعدی روی سربندتان می‌ماند.

۵. اگر با پایان زمان، تصویر را حدس نزدید، ژتونی کنار نمی‌گذارید و کارت برای دور بعدی روی سربندتان می‌ماند. در هر زمان می توانید با برداشتن یک ژتون کارت روی سربندتان را عوض کنید.

۶. در پایان هر دور، بازیکن یا بازیکنانی که تمام  ژتون‌های خود را کنار گذاشته باشند برنده بازی هستند. در بازی ۳ نفره، هر بازیکن می توتند دو سربند ( با کارت مربوط به آن) انتخاب کند. سایر قوانین بازی پابرجاست.

ویژگی ها:

سبک بازی: بازی کارتی، بازی معمایی، بازی فکری
رده سنی: ۶ سال به بالا
تعداد بازیکن: ۲ تا ۶ نفر

محتویات بسته:

۱۲۲ عدد کارت
ساعت شنی
۶ عدد سربند
۴۸ عدد ژتون

پیشنهاد ما