فروخته شده

بازی فکری کلک HOAX

ویژگی ها:

  • وزن :200گرم
  • نوع بازی :فکری و کارتی
  • رده سنی :14+
  • تعداد بازیکن :3تا6 نفر
  • مدت زمان بازی: 60 دقیقه

فروخته شده

در انبار موجود نمی باشد

بازی فکری کلک HOAX

هر بازیکن به کارت شخصیت نگاه می کند و یک منبع از بین توکن ها انتخاب می کند. توکن ها به پول، قدرت و مدرک تقسیم می شوند. بازیکنان می توانند در نوبت خود ۳ کار انجام دهند. اعلام شخصیت، تفتیش کردن، متهم کردن. برای اعلام شخصیت اسم یکی ازشخصیت های بازی را اعلام می کنید بدون توجه به اینکه شخصیت آن کارت چیست. سپس قابلیت آن شخصیت را انجام دهید مثلا بگویید همسر هستید و یک توکن مدرک می خواهید. برای تفتیش کردن از هر منبع یک عدد به بانک بدهید. یکی از بازیکنان را انتخاب کنید، بازیکن مورد نظر باید از دسته کارت های مظنونین کارت نقش واقعی خود همچنین ۳ کارت دیگر را به صورت شانسی بردارد و روی یکدیگر قرار دهد و به بازیکنی که او را تفتیش کرده است، تحویل دهد. برای متهم کردن از بین کارت های مظنونین یک کارت انتخاب کنید، جلوی بازیکنی که فکرمی کنید شخصیت واقعی یکی از بازیکنان است، قرار دهید. در واقع نقش او را حدس بزنید اگر حدس شما درست بود او حذف می شود و اگر شما اشتباه حدس زده بودید شما از بازی حذف می شوید. در طی بازی شما می توانید به بازیکنان دیگر کلک بزنید یعنی در زمان اعلام شخصیت او را متهم به پنهان کردن شخصیت واقعیش کنید. بازی به همین منوال پیش می رود تا وقتی که یک نفر فقط در بازی بماند و برنده شود.

ویژگی ها:

  • وزن :200گرم
  • نوع بازی :فکری و کارتی
  • رده سنی :14+
  • تعداد بازیکن :3تا6 نفر
  • مدت زمان بازی: 60 دقیقه

پیشنهاد ما